Zprávy

Překračování hranic: Meziprostory a dialogická praxe, přednáška Aliho Madanipoura

V pondělí 2. prosince zakončí letošní cyklus November Talks teoretik urbanismu a profesor územního plánování specializovaný na sociologii Ali Madanipour z Newcastle University. Jeho přednáška se koná od 18.00 hodin v přednáškové síni 155 Gočár na naší fakultě.

Ali Madanipour je autorem desítek mimořádně citovaných publikací. Jeho osobní zkušenost z dětství a dospívání na blízkém východě, spojená s britským vzděláním a výchovou ke kritickému myšlení mu umožňuje vnímat problémy evropského urbanismu v širších souvislostech a otevírat tak klíčová témata. “Zajímají ho bubny, co duní hluboko,” vysvětluje Irena Fialová, proděkanka pro zahraniční vztahy a garantka přednáškového cyklu November Talks na FA ČVUT.

Přednáška s názvem Crossing the boundaries: In-between spaces and dialogic practices (česky Překračování hranic: Meziprostory a dialogická praxe) se bude zabývat pojmem hranic při navrhování prostoru města. Nakreslit ve městě hranici znamená vytvořit v něm limity a rozdílnosti. V architektuře a urbanismu hranice definují prostor, oddělují funkce, vytvářejí místa veřejná a privátní, vymezují nová území, a přitom interpretují a mění sociální vztahy. Některé hranice mohou být příčinou dlouhodobých a elementárních potíží, například hranice mezi teorií a praxí nebo mezi disciplínami, územími.

Ali Madanipour je přesvědčený, že tyto oddělené oblasti často čerpají z podobných paradigmat a lze je tudíž chápat jako součásti celkového procesu prostorové transformace. Také, že překračování hranic podporuje kreativitu a inovace, a že meziprostory a dialogická praxe činní hranice propustnější.

Ali Madanipour je profesorem urbanismu na School of Architecture, Planning and Landscape na Newcastle University ve Velké Británii. Byl hlavním hostujícím profesorem na Technické univerzitě ve Vídni nebo na Polytechnické univerzitě v Miláně. Ve svém výzkumu se zaměřuje na sociální rozměry navrhování, rozvoje a řízení měst. Jeho publikace byly přeloženy do francouzštiny, němčiny, italštiny, japonštiny, mandarínštiny, perštiny, portugalštiny a španělštiny.

Přednáška bude v anglickém jazyce. Určena je nejen studentům ale i široké veřejnosti, vstup je volný, bezbariérový. Od 17.30 hodin se v předsálí uskuteční welcome drink spojený s neformálním setkáním s přednášejícím.

Odkaz na profil na stránkách Newcastle University

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.