S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od letního semestru 2019/2020 nebo podle dohody a úvazky podle rozsahu působení. Podrobnosti a vzor přihlášky najdete ke stažení níž.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.