Výstava ateliérových prací

Revitalizace areálu fary v Trhových Svinech

Tomáš Hucek

Anotace

Projekt revitalizace fary ve jihočeském městě Trhové Sviny se zabývá přestavbou a doplněním současného rozsáhlého areálu v multifunkční prostor sloužící zejména místní komunitě. Hlavní zaměření je na komunitní prostory, ateliéry a klubovny, které funkčně doplňují novou funkci fary jako muzea.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel