Zprávy

Nová pravidla pro sebehodnocení doktorandů

Od zimního semestru 2020 platí nová pravidla pro sebehodnocení doktorandů. Sebehodnocení se bude odevzdávat za každý semestr zvlášť!

Metodika včetně aktuálního formuláře vyhodnocení je na stránkách doktorského studia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.