S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Naši studenti budou zpracovávat projekt na dům inspirovaný návrhem Adolfa Loose

Plány na pozoruhodnou komorní celodřevěnou stavbu rozpracovanou Adolfem Loosem budou v letním semestru připravovat v rámci výuky studenti Ateliéru Girsa z Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT. Bude to příspěvek naší fakulty k 150. výročí narození tohoto světoznámého českého architekta.

Letošní rok byl vyhlášen jako Rok Adolfa Loose. Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem chystá řadu kulturních akcí, které budou toto výročí připomínat. Ve snaze upozornit na význam jeho díla nabídl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr areál muzea, v němž bude možné postavit maketu posledního domu Adolfa Loose v měřítku 1:1. 

Jedná se o dům, který Loos navrhl na sklonku své životní dráhy pro dceru Milady a Františka Müllerových, ale podrobnou dokumentaci na něj už nestihl rozpracovat. Při volbě materiálu jej inspirovaly během jeho cest po světě dřevěné budovy v USA. Podle prof. Václava Girsy lze ze zachovalých plánů vyčíst rozměry dřevostavby - 7 x 7 x 7 metrů. V přízemí architekt navrhoval kuchyň a obývací pokoj, v patře dvě malé ložnice a koupelnu s WC. Dům měl být původně podsklepený, kvůli své technické i finanční náročnosti však v návrzích studentů bude tento prvek chybět.

Návštěvníci budou moci do domu vejít a získat tak představu o prostorového plánu, který je pro Loosovu tvorbu tak charakteristický. Dům však zůstane prázdný.  "Nevíme, jak to Loos chtěl. Můžeme se něco domnívat a odhadovat podle jeho již realizovaných staveb, jak by mohlo vnitřní vybavení mohlo vypadat, ale jistě to nevíme,“ vysvětluje Václav Girsa.

V domě budou pouze elektrické rozvody, aby bylo možné v něm svítit nebo umístit obrazovku s projekcí dokumentů o Loosových stavbách, jinak nic. V dalším semestru tak mohou mít studenti další téma – vypracovat návrhy barevnosti a vybavení interiéru, z prací pak v domě udělají výstavu.

Projekt připraví Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Studijním a dokumentačním centrem Norbertov, které je zařízením Muzea hlavního města Prahy. Následně bude vypsáno výběrové řízení k určení zpracovatele dokumentace. Realizace záměru se předpokládá do konce letošního roku, zpřístupnění pro veřejnost v polovině roku příštího.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.