Výstava ateliérových prací

Podkarpatská 17

Daniel Myslivec

Ocenění

Anotace

V rámci dalšího rozvoje města Jihlava do 21. století byla studiem UNIT architekti vypracovaná uzemní studie a regulační plán pro novou městkou čtvrt na severním okraji města. Tato práce se zabývá řešením bytového domu na jedné parcele v této nové čtvrti. Hlavním principem konceptu byla kombinace dvou různorodých typologií – rodinné bydlení vyššího standartu se silnou vlastní identitou a minimální nájemní bydlení s důrazem pro komunitu a sounáležitost. Tento mix vede k různým způsobům jeho pojetí, a tato práce se zabývá jedním z mnoha variant. Výsledný dům je z venku uspořádán jako pět samostatných úzkých domů, reprezentujících majetkové rozložení domu. Přízemní mezonety mají vlastní vstupy z vyvýšené předzahrádky nad kterými se nachází 6 nájemních jednotek spojených atriovou chodbou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout