Zprávy

Vyšla kniha Pavly Melkové Ke stolu!

Pozvání Ke stolu! svedlo dohromady devatenáct autorů z různých profesních oblastí, aby debatovali o městě. Mezi nimi je i šest pedagogů z FA ČVUT - vedle editorky Pavly Melkové také Jan Jehlík, Petr Hlaváček, Michal Kohout, Jana Tichá a Miroslav Cikán. Ve svých příspěvcích se zabývají, každý sám za sebe, jedním tématem, které jim osobně leží na srdci a jehož řešení může zlepšit kvalitu rozvoje Prahy a života v ní.

Kniha Ke stolu! Je prvním titulem nové edice Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) nazvané Debata. „Prostřednictvím knih chceme představit myšlenky, které se zabývají aktuálními otázkami dneška. Jejich texty by neměly zůstat pouze na papíře, ale stát se východiskem pro další živé debaty o Praze,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Smyslem edice Debata je vytvářet prostor pro diskusi o architektuře a urbanismu, která – mimo jiné – bude přinášet Institutu podněty pro jeho práci i zpětnou vazbu zvenčí a pomáhat mu od rizika uzavření se do sebe. Cílem je představit myšlenky, které se zabývají aktuálními otázkami dneška, anebo jsou pro ně relevantní, a to domácích i zahraničních autorů.

Podle Pavly Melkové se autoři textů v mnoha bodech překvapivě shodovali, a to by mohlo být inspirací pro všechny, kteří chtějí řešit skutečné a aktuální problémy města.

Seznam autorů a jejich témat:
Pozvání ke stolu (Pavla Melková)
Obrana velkého měřítka (Jan Jehlík)
Architektura a komunikace (Radkin Honzák)
Kolikerá Praha? Urbánní paměť a identita (Petr Hlaváček)
Město, sídlo lidí (Tomáš Sedláček)
Hodnota dohody (Michal Kohout)
Vyhrát, nebo zúčastnit se? (Jana Tichá)
Může být i dnes nová architektura krásná? (Paul Vincent Koch)
Urbanismus pevných (kauzálních) vztahů. Něco jako dohoda (Josef Pleskot)
Přitažlivé město (Radek Špicar v rozhovoru s Pavlou Melkovou)
Jak vnímám města (Pavla Jazairi)
Léčivé účinky klášterů ve městech (Benedikt Tomáš Mohelník)
Možnost bydlet (Miroslav Cikán)
Umění, které dokáže odhalit jedinečnost místa (Denisa Václavová a Krištof Kintera)
Význam sociální pestrosti města a její interakce s jeho (samo)správou (Ivan Gabal)
Město – místo vzdělanosti (Marie Pětová)
Ruderální, vágní a hybridní prostory ve městě: východiska pro strategii kultivace suburbánního prostředí (Jiří Sádlo)
V čem spočívá hodnota památky? (Dalibor Veselý)

Ke stolu!
Editor a koncepce Pavla Melková.
Fotografie Ester Havlová.
Graficky upravil, sazbu a zlom vyhotovil Robert V. Novák.
Odpovědná redaktorka Klára Soukupová.
Vydalo v roce 2019 nakladatelství Dokořán, s. r. o., Holečkova 9, Praha 58, dokoran@dokoran.cz, www.dokoran.cz, jako svou 1029. publikaci, a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.