Diplomové práce

Dostavba Staroměstské radnice v Praze

Bc. Petr Sládek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je ideový architektonický návrh Staroměstského náměstí a dostavby staroměstské radnice. Výsledkem je nalezení a vypracování architektonicko-urbanistického řešení rozporuplného místa.  Návrh má zohlednit ideové, historické a umělecké aspekty daného prostředí a dospět souladu s politikou územního rozvoje při uznání hodnot pražské památkové rezervace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.