Zprávy

Architektura v perspektivě 2020

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás již podvanácté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu s názvem Architektura v perspektivě 2020.

Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.

Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science
(ročníky 2015, 2016, 2017 byly zařazeny do WoS, rok 2018 je v procesu hodnocení pro zařazení do WoS,
ročník 2019 byl do WoS již zařazen)

Sborníky z dřívějších let jsou volně dostupné ke stažení v pdf na webu:
https://www.fast.vsb.cz/226/cs/spoluprace/konference-a-seminare/architektura-v-perspektive/predchozi-rocniky/

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:

1. Teorie a filozofie architektonického navrhování

2. Urbanismus a veřejný prostor

3. Soudobá architektura bydlení, občanské vybavenosti a stavebního inženýrství

4. Památková péče, obnova a konverze objektů a architektonických celků

5. Venkovský prostor a architektura venkova

6. Ekologické aspekty v architektuře

7. Trendy a technologie v architektuře

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.