Závěrečné práce

MALEŠICKO-HOSTIVAŘSKÁ PRŮMYSLOVÁ OBLAST

Khmelnytskyi Glib

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Průmyslové oblasti mají všechna evropská velkoměsta. Tyto lokality mají klíčový význam pro fungování města, protože tvoří jejich technické a provozní zázemí. Pro Prahu hraje tuto roli také Malešicko-hostivařská průmyslová oblast, o rozloze 650 hektarů. Tento organický průmyslový celek, plánovaný jako velmi specializovaná a účelová část města, čelí novým výzvám ve své organizaci, ve svém využití, urbanistickém uspořádání i v kvalitě veřejného prostoru. Na druhé straně, v souvislosti s aktuální bytovou krizí v Praze, se začíná uvažovat o transformaci této oblasti a výstavbě obytných souborů. Praha musí rozhodnout, zda ponechat tuto průmyslovou oblast ke svému původnímu účelu a posílit její původní funkci, nebo ji přeměnit na jiné využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.