Zprávy

Na workshopu s experty z praxe se naučí, jak zadávat velké administrativní stavby

V Ateliéru Stempel–Beneš připravují pilotní projekt na podporu inovace studijních programů, v rámci kterého budou studenti simulovat jednání a komunikaci s investory. Na workshopu pro studenty vystoupí třeba Ing. arch. Ivo Koukol, který má bohaté zkušenosti s vyhlašováním architektonických soutěží na velké administrativních stavby.

Ivo Koukol pracuje od počátku 90. let v pozicích reprezentanta investora, zadavatele i vyhlašovatele soutěží a výběrových řízení. Podílel se na koncepci a řízení projektu nového ústředí ČSOB v Praze Radlicích. Zadával např. práci Josefu Pleskotovi, ateliéru Marka Chalupy a dalším českým ateliérům.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.