Ze života FA

Architektura v rozšířeném poli

Ve dnech 8. a 9. prosince 2022 se na naší fakultě konal mezioborový workshop studentek a studentů převážně doktorského studia s názvem Architektura v rozšířeném poli pořádaný doktorandy a doktorandkami FA ČVUT a FUA TUL. Jeho záměrem bylo sdílet dosavadní poznatky z výzkumu, propojení se studujícími z oborů souvisejících s architekturou a urbanismem a navázání nových kontaktů. Úvodním slovem workshop podpořil i děkan FA ČVUT Dalibor Hlaváček.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.