Lidé

doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

odborný asistent v ateliéru Stempel – Beneš

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, kde absolvoval a od roku 2018 působí jako proděkan pro vnější vztahy. Má vlastní architektonickou praxi Stempel & Tesař architekti (od 2008).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.