S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy FA ČVUT v Praze, odborný asistent v ateliéru Stempel – Beneš

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, kde absolvoval a od roku 2018 působí jako proděkan pro vnější vztahy. Má vlastní architektonickou praxi Stempel & Tesař architekti (od 2008).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.