Lidé

doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.

předseda Akademického senátu, vedoucí ateliéru Tesař, zástupce vedoucího Ústavu navrhování I.

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, kde absolvoval. Má vlastní architektonickou praxi Stempel & Tesař architekti (od 2008).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel