Zprávy

Koronavirus: Kontaktní osoby Rektorátu

Registrujte se v systému pomoci:
Ms. Ivana Kinkalová
Mobil: +420 724 176 314
Telefon: +420 22435 3672
E-mail: Ivana.Kinkalova@cvut.cz

Kontaktní osoba pro přijíždějící výměnné studenty:
Mr. Jaroslav Krpec, Incoming Student Coordinator, International Office
Tel: +420 224 353 495
E-mail: Jaroslav.Krpec@cvut.cz

Kontaktní osoba pro zahraniční studenty samoplátce:
Ms. Erika Ľahká, Study at CTU Project Coordinator
Tel: +420-22435-3401
E-mail: Erika.Lahka@cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.