Zprávy

Studenti navrhovali podobu nového výstavního stánku ČVUT pro veletrhy Gaudeamus

Ve svých návrzích pracovali nejen s dispozicemi a barvami, ale také s aktuálními technologickými trendy, rozšířenou realitou, aplikacemi, filtry pro úpravu fotografií nebo s videomappingem. Samotná prezentace univerzity tak nabídne návštěvníkům veletrhů zaměřených na pomaturitní vzdělávání více zapojení a silnější zážitek.


Stávající výstavní prostor ČVUT, kterým se univerzita prezentuje potenciálním studentům během veletrhů zaměřených na vzdělávání, pomalu dosluhuje. Studenti naší fakulty proto iniciovali soutěžní workshop pro všechny studenty univerzity o novou podobu stánku. Vzniklé návrhy budou prezentovány zástupcům fakult a MÚVS ČVUT, kteří rozhodnou, zda budou inspirací ke vzniku nové expozice v budoucnosti. Workshopu se zúčastnilo celkem 15 studentů a studentek z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v Praze.

V průběhu třídenního workshopu studenti absolvovali tematické přednášky Lenky Bednářové a Vladimíra Soukenky, průběžně konzultovali své nápady s organizátory workshopu a následně své výsledné práce prezentovali před odbornou porotou složenou z grafičky Aleny Hyblerové, architekta Vojtěcha Hyblera, designera Mariana Karla a scénografa Vladimíra Soukenky. Z devíti vytvořených návrhů ocenila porota tři nejlepší. 

Porota upozornila na to, že soutěžící dostali složitý úkol na rozhraní architektury, marketingu, výstavnictví a nových médií, a ocenila jejich odvahu vypořádat se s ním v tak krátké době. U vítězných návrhů ocenila schopnost pracovat s tímto přesahem. V nápadech studentů hledala řešení, která změní současné paradigma vystavování na veletržních akcích.

Zvítězil tým Emmy Závodské (FA ČVUT) a Daniely Čečkové (FSv ČVUT), které přišly s odvážným přístupem změnit dosavadní systém prezentace školy pracujícím se stanovišti jednotlivých fakult. Jejich inovativní projekt stanoviště ruší a místo nich chce použít práce našich studentů.

Základním prvkem je aplikace, která by mohla být výsledkem práce našich studentů a prezentací toho, co škola může zájemci o studium nabídnout. Aplikace využívá rozšířenou realitu (AR), které se v rámci studia věnují studenti FA (programu Design), FIT a FEL ČVUT. V aplikaci si potenciální uchazeči mohou vyhledávat další informace k projekcím na stánku, ukládat si je pro pozdější využití, přihlásit se k odběru newsletteru, pokládat fakultám otázky, dostávat upozornění na důležité termíny, pozvánky na akce, podat přihlášku nebo si vyzkoušet zábavné filtry na obličej zaměřené na profese, v nichž lze po studiu na ČVUT pracovat.

Vítězný návrh představuje dvě konstrukce. První konstrukce je tvořená kružnicovými oblouky potaženými lehkou textilií. Návštěvníci mohou prostorem stánku volně procházet a pomocí aplikace nainstalované do svých mobilních přístrojů načítat další informace, obrázky nebo videa. Po obdélníkovém půdoryse bude možné se posadit do mobiliáře. Druhá konstrukce slouží pro umístění projektorů. Celý stánek je zavěšen ze stropu výstaviště a ukotven do podesty.

V návrhu porota vidí potenciál mezifakultní spolupráce na vývoji projektu. Konkrétně zmínila Fakultu informačních technologií, Fakultu elektrotechnickou a Fakultu architektury – obor design. U projektu ocenila hlavně princip a možnost fungování i mimo dny konání veletrhu a vysoký potenciál rozšíření aplikace mezi středoškolské studenty. Porotě se líbil i koncept rozlišení zástupců ČVUT pomocí nepřehlédnutelných modrých morfů, kteří by byli schopni šířit informace právě pomocí mobilní aplikace a rozšířené reality.

Vítězný návrh výstavního stánku ČVUT od Emmy Závodské (FA ČVUT) a Daniely Čečkové (FSv ČVUT)

Druhé místo za svůj návrh získala trojice studentů z Fakulty architektury ve složení Erik Sovet, Maxim Petricov a Daria Vlasová s návrhem  ohromující zrcadlové sféry. Ta funguje jako účinný a nepřehlédnutelný poutač a zároveň scénografický prvek lákající k návštěvě a interaktivnímu zážitku uvnitř univerzitního stánku. Tento tým porotu zaujal převážně díky silnému konceptu a přesvědčivým vizualizacím, ze kterých bylo velmi čitelné odlišení navržené expozice ČVUT od ostatních vystavujících. Porotě se líbil zcela volně přístupný parter, dynamická prezentace univerzity, práce se zdeformovaným obrazem a možnost sdílení zážitkových selfies na sociálních sítích. Studenti velmi dobře vyřešili stánek nejen po funkční, ale také konstrukční stránce.

Třetí místo obdržel Petr Moschner, rovněž z naší fakulty, se svým projektem Amfiteátru jako místa pro dialog. Porotu oslovilo pojetí stánku jako velkolepého schodiště, které při proudění masy návštěvníků upoutá pozornost, vybízí k  zastavení a funguje i jako velkorysý prostor k odpočinku. Porota doporučila uzavřenou hmotu schodiště odlehčit prostupnou rámovou konstrukcí a zjednodušit návrh v duchu navržené dispozice pro Bratislavu, kde student navrhl jen jednu věž a dominantní schodiště. U projektu porota shledává vysoký potenciál v dopracování návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.