Zprávy

Vydávání hesel na dálku a přístup do MOODLE pro externisty

Pokud potřebujete změnit své stávající heslo pro přístup do celouniverzitních a dalších aplikací, řiďte se následujícími pokyny.

Pokud jste student:

Volejte na číslo HelpDesku VIC +420 22435 9779 kde budete vyzváni k odpovědi na několik kontrolních otázek. V případě splnění všech podmínek Vám bude Heslo sděleno pomocí SMS na Vaše telefonní číslo.

Pokud jste zaměstnanec:

Kontaktujte předem svého vedoucího. Sdělte mu, že máte problém s heslem a upozorněte ho, že bude kontaktován HelpDeskem VIC pro ověření. Následně volejte na číslo HelpDesku VIC +420 22435 9779 kde budete vyzváni k odpovědi na několik kontrolních otázek. HelpDesk VIC ověří u Vašeho vedoucího, že jste ho požádal o potvrzení problému s Heslem ČVUT. V případě splnění všech podmínek Vám bude Heslo sděleno pomocí SMS na Vaše telefonní číslo.

Podrobné informace ke změně hesel  najdete na webu IST ČVUT

Pokud jste externista a potřebujete vstupovat do MOODLE

Bez přístupových údajů do výpočetních systémů systémů ČVUT nelze vstupovat ani do MOODLE (také spravuje ČVUT). Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) mohou externisté získat:

  1. Ve vydavatelství průkazů VIC v budově červené menzy, Bechyňova 2571/3, Praha 6, osobně po předložení dokladu totožnosti.
  2. Na dálku telefonicky viz pokyny zde.
  3. Od pověřeného správce hesla - IT oddělení na fakultě - po předložení dokladu totožnosti.

S přihlašováním do KOS aplikace MOODLE nijak nesouvisí, externisté do KOS přístup nemají.

Veškeré uživatelské návody (připojení k síti Eduroam, MS Teams, KOS atp.) najdete na webu ČVUT.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.