Závěrečné práce

VINCENTINUM - DŮM MILOSRDENSTVÍ

Zemanová Jitka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Bývalá usedlost Petynka na přelomu 18. a 19. století sloužila jako útočiště pro nevyléčitelně nemocné, kterým jejich finanční prostředky neumožňovaly zůstat se svými blízkými. Nejen historická hodnota, nýbrž i hodnota životního prostředí je důvodem pro zachování stavby a zeleně, která ji obklopuje. Cílem práce je navrhnout nové využití stávajících objektů s ohledem na jejich historickou hodnotu a jejich prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.