Zprávy

Doktorský workshop 2020

Ve čtvrtek a pátek 1. a 2. 10. 2020 proběhne dvoudenní workshop, na kterém studenti představí téma své disertační práce. Od čtvrtku 2. 10. do pátku 17. 10. 2020 proběhne v atriu školy výstava posterů, která představí jednotlivá témata, která doktorandi zpracovávají.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.