Závěrečné práce

KRAJINA HORNÍCH CHOBOLIC

Viktorýnová Michaela

Krajinářská architektura, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním diplomové práce bylo vytvoření koncepce rozvoje krajiny obce Horní Chobolice v Českém Středohoří. Cílem bylo vytvoření prostupné a ekologicky stabilní krajiny. Řešené území zahrnuje samotnou obec a její bezprostřední okolí. Součástí práce bylo vytvoření koncepce prostupnosti krajiny a konverze stávajících stavebních objektů. Výstupem práce byl komplexní krajinářský plán s využitím prvků drobné architektury včetně prvků vegetace s ekologicky stabilizační funkcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.