Zprávy

Informace z porady kolegia děkana FA ČVUT ze dne 25. 3. 2020

Přinášíme závěry z porady kolegia děkana o posunutí některých termínů v harmonogramu akademického roku. O týden se posouvá začátek letního semestru a odevzdání bakalářských, diplomových i ateliérových prací. Jisté je, že státní zkoušky i obhajoby proběhnou pouze kontaktní formou. Termín magisterských státnic a obhajob bude stanoven podle vývoje situace a vládních koronavirových opatření, nejdříve po Velikonocích. V druhé polovině dubna bude také jasnější, zda se prodlouží konec semestru, a kdy proběhnou státní bakalářské zkoušky a obhajoby.
  • Začátek letního zkouškového období je závazně posunut o 1 týden na 25. května 2020
  • Termín odevzdání závěrečných bakalářských, diplomových a ateliérových prací je závazně posunut také o 1 týden na pondělí 1. června 2020 do 12.00
  • Státní zkoušky a obhajoby mohou proběhnout pouze kontaktní formou. Termín magisterských státnic a obhajob bude stanoven podle vývoje situace a vládních koronavirových opatření, nejdříve však po Velikonocích. V druhé polovině dubna bude také jasnější, kdy proběhnou státní bakalářské zkoušky a obhajoby, diskutovalo se o možnosti, že zkoušky proběhnou buď těsně před obhajobami nebo zároveň s nimi.
  • Termín prodloužení konce semestru je v řešení s Rektorátem ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.