Výstava ateliérových prací

Kulturní centrum

Soňa Stromšíková

Anotace

Litochlebské náměstí se stalo novým středem městské části Prahy 11 vytvořením souboru pěti staveb, které svou střídmostí a jednoduchostí doplňují rastr okolní zástavby. Kulturní centrum je místo pro setkávání společnosti a vzájemnou komunikaci podporující vzdělání, kulturu, sport a kreativitu. Je to stavba disponující velkými tanečními sály, skateparkem, učebnami kreslířské praxe, keramickými dílnami, knihovnou, galerií, divadlem a multifunkčním sálem s výhledem na nové náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa