Zprávy

Rektorát ČVUT vydal dne 20. 3. 2020 dodatek č. 2 k Příkazu rektora č. 7/2020

Z dodatku vyplývá, že v období od 23. března do 5. dubna se na ČVUT a všech jeho součástech pozastavuje kontaktní výuka, která bude v maximální možné míře nahrazena výukou bezkontaktní. Pro toto období se rovněž pozastavuje konání všech zkoušek, obhajob a promocí. Ruší se všechny schůze, porady, konference na půdě ČVUT, dále se také ruší veškeré univerzitní kulturní a sportovní akce.

Zaměstnancům i studentům se zakazují veškeré pracovní cesty, návštěvy na kolejích i přijímání zahraničních hostů. Rektor ve svém nařízení rovněž doporučuje nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob, necestovat ve špičkách hromadnou dopravou a zajistit provoz ČVUT bezkontaktně.

Úplné znění Příkazu rektora č. 7/2020 najdete zde.

Dodatek je možné stáhnout zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.