Zprávy

Informace z kolegia FA a porady proděkanů pro studijní záležitosti ČVUT konané 19. 3. 2020

  1. ČVUT v současné době neuvažuje o změně harmonogramu akademického roku (prodloužení letního semestru).
  2. Nejbližší termíny státních zkoušek se ruší, místo nich budou kapacitně navýšeny termíny následující. Fakulta doporučuje studentům, aby sledovali aktuální dění a informace předávané koordinátory příslušných státních zkoušek, neboť se situace může dál vyvíjet.
  3. Základními platformami pro výuku jsou Moodle (zejména jako zdroj podkladů – např. ppt přednášek apod. a platforma pro odevzdávání prací), e-mail - používejte prosím školní adresy, na které vám mohou přijít instrukce ke studiu a budete přes ně odevzdávat své práce), KOS, web FA ČVUT, MS Teams (prezentace, přednášky, hromadné konzultace).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.