Diplomové práce

Bydlení pro seniory v Podvinní

Bc. Dita Mrázková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dům pro seniory v Podvinní kombinující dva druhy péče, denní stacionář a klub důchodců.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.