Zprávy

Dopis studentům ČVUT k mimořádné situaci

Milé studentky, milí studenti, jistě si v dnešní mimořádné situaci kladete otázky, jak budete pokračovat ve vašem studiu. Přestože doba je velmi nejistá a prakticky vše se může měnit, rádi bychom vám poskytli základní informace a jistoty.

Konkrétní plán, ani scénáře vašeho studia vám nyní nemůžeme poskytnout. Jediná jistota je, že jsme přešli na nekontaktní výuku a velmi vás žádáme, abyste toho využívali a studovali. Přes všechny nejistoty vám budeme vytvářet podmínky pro úspěšné dostudování a pomůžeme ve všech záležitostech. Děkani budou v odůvodněných případech vyvolaných touto mimořádnou situací využívat svého práva učinit opatření k odstranění nepřiměřené tvrdosti aplikace Studijního a zkušebního řádu. Pokud by kdokoli z vás měl nějaké problémy a potřeboval pomoc, neváhejte se na mne nebo na své děkany obrátit. K „inženýrskému umění“ patří i umění poradit si s problémy. Berte tedy období nekontaktní výuky jako zkoušku vašich i našich schopností, kterou nám nepředepsal studijní plán, ale život sám. Váš úspěch je i naším úspěchem a uděláme pro to maximum.

Přejeme vám mnoho zdaru, úspěchů a především zdraví.

Vojtěch Petráček
váš rektor

Jiří Máca, Michael Valášek, Petr Páta, Igor Jex,
Ladislav Lábus, Pavel Hrubeš, Ivan Dylevský, Marcel Jiřina
vaši děkani

Vladimíra Dvořáková
za MÚVS

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.