Ze života FA

Cena děkana 2022

Ve čtvrtek 10. listopadu proběhlo na Fakultě architektury ČVUT slavnostní vyhlášení vítězů a vítězek druhého ročníku Ceny děkana. Porotci a porotkyně ocenili nejlepší ateliérové i teoretické práce uplynulého akademického roku. Více informací ve zprávě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.