Zprávy

Rektorát ČVUT zveřejnil čtvrtý dodatek Příkazu rektora č. 07/2020

Čtvrtým dodatkem k Příkazu rektora č. 07/2020 se pouze mění doba platnosti vydaných opatření. I nadále je pozastavena výuka, konání zkoušek, obhajob i promocí, jsou zrušeny schůze, porady, konference, veškeré kulturní, sportovní a společenské akce, služební cesty a návštěvy na kolejích. Zůstává také doporučení nepohybovat se v místech s vyšší koncentrací osob, necestovat ve špičkách hromadnou dopravou a věnovat se ochraně rizikových skupin.

Konkrétně se ve čtvrtém dodatku změnilo časové omezení uvedené ve čl. II odst. 7 a 9. Namísto neustálého vydávání nových dodatků, které prodlužují dobu platnosti vydaných opatření, rektor novým dodatkem pouze uvedl datum, od něhož opatření platí bez udání termínu konce.

Na případné ukončení nouzového stavu a další vývoj bude reagováno novelou Příkazu rektora operativně.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.