Zprávy

Rektor povolil individuální konzultace v kontaktní formě a konání státních zkoušek

V souvislosti s uvolňováním opatření týkajících se koronavirové karantény vydal rektor ČVUT Vojtěch Petráček pátý dodatek ke svému Příkazu rektora č. 07/2020. V něm povoluje individuální konzultace v kontaktní formě v budovách ČVUT pro studenty posledních ročníků studia a kontaktní státní závěrečné zkoušky. Na Fakultě architektury k nim bude vše připravené v týdnu od 27. dubna.

Vydáno 20. 4. / aktualizováno 22. 4. 2020

Od 20. dubna 2020 se pro studenty posledních ročníků studia mohou konat kontaktně individuální konzultace v budovách ČVUT za přítomnosti nejvýše 5 osob v místnosti, pokud s tím budou vedoucí jejich závěrečné práce souhlasit a toto konání zajistí v souladu s principy uvedenými v tomto příkazu a přijmou k tomu vhodná opatření.

Podmínky pro vstup studentů do budovy FA ČVUT (aktualizováno 22. 4. 2020)

Z důvodu individuálních konzultací mohou do budovy vstoupit jen studenti a studentky, kteří mají v letním semestru zapsanou bakalářskou nebo diplomovou práci. Na recepci se prokáží platným průkazem studenta a jejich totožnost bude ověřena v seznamu. Do školy bude dále umožněn vstup studentům a studentkám, kteří do budovy přišli složit státní zkoušku. Všichni jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole chránit si dýchací cesty rouškami a vyplnit čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění.

Termíny a místo konání konzultací vypisují vedoucí a konzultanti závěrečných prací osobně, případně prostřednictvím svých sekretariátů. Pozvánku na státní zkoušku včetně určení přesného času konání zkoušky obdrží studenti předem na e-mail uvedený v KOSu

"Počítáme, že do školy by mohli příslušní studenti chodit od pondělí 27.4.", sdělila proděkanka pro studijní záležitosti prof. Irena Šestáková s tím, že předtím je potřeba připravit místnosti a zajistit dostatek desinfekčních prostředků. Prof. Šestáková připomněla, že ostatní ateliéry i nadále konzultují nekontaktní formou a studenti nemají do školy přístup.

Úplně znění aktuálních podmínek pro vstup včetně prohlášení o neexistenci virového onemocnění najdete zde.

Státní zkoušky

Dodatek č. 5 dále doplňuje informaci o pozastavení všech zkoušek, obhajob a promocí tak, že od 28. dubna 2020, se pro studenty posledních ročníků studia mohou konat kontaktně státní závěrečné zkoušky („SZZ“) v budovách ČVUT za  přítomnosti nejvýše 4 členů komise, ostatní členové komise musí být připojeni vzdáleně; rozestupy mezi osobami musí činit minimálně 2 metry. 

Výdej studijní literatury obnoven

Další úprava aktuální verze Příkazu rektora č. 07/2020 se týká Výdeje studijní literatury z Ústřední knihovny ČVUT, který je možný, ale pouze na základě rezervací (elektronicky přes knihovní katalog) přes výdejní okénko v Kartovém centru ČVUT (na adrese: Bechyňova 2571/3, Praha 6. Knihy/skripta vypůjčené z knihovny v Dejvicích zatím není možné vracet. Výpůjční doba je prodloužena do odvolání bez sankcí. Publikace vypůjčené z lokálních knihoven je možné vracet pouze u nich.

Výdej a vracení studijní literatury je dále zajištěn na lokálních knihovnách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, na Fakultě dopravní a na Fakultě biomedicínského inženýrství. Týká se však pouze knih zde registrovaných.

Výdejní doba je všude stanovena na úterý až čtvrtek od 10 do 13 hodin.

Úplné znění Dodatku č. 5 k Příkazu rektora č. 07/2020 včetně formuláře Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění najdete v příloze ke stažení

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.