Závěrečné práce

Rekonstrukce tenisového areálu na Štvanici

Bc. Daniel Vejstrk

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt je zaměřen na zastřešení tenisového stadionu na ostrově Štvanice v Praze a zároveň na vytvoření „ostrovního“ nezávislého energetického systému. Jedná se o lehké membránové zastřešení velkého centrálního stadionu a přidruženého malého semifinálového dvorce. Konstrukce je založena na principu dvou vzájemně propojených radiálních kruhů, složených z vnějšího prstence membránových segmentů a z centrálního pohyblivého zastřešení. V ploše membránového zastřešení jsou integrovány flexibilní fotovoltaické články, které produkují elektrickou energii pro provoz stadionu. Dešťová voda z plochy zastřešení se jímá a následně využívá jako užitková voda při údržbě antukových kurtů a pro další provozní potřeby v areálu stadionu. Zastřešení dále umožňuje přirozenou ventilaci vzduchu uvnitř stadionu, chrání sportovce a diváky před deštěm či ostrým letním sluncem a konstrukci stadionu před další degradací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.