S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Mobilita Ph.D. studentů

Ph.D. studenti mohou nyní vyjet i na univerzitu, s níž nemáme podepsanou bilaterální dohodu. Důležité je, aby obě strany, jak domácí, tak hostitelská univerzita, souhlasily s výjezdem.

V  případě zájmu student nebo studentka kontaktuje fakultní koordinátorku programu Erasmus+ Jarmilu Vokounovou (jarmila.vokounova@fa.cvut.cz), referentku pro studium Ivanu Christovou (chrisiva@fa.cvut.cz) a institucionální koordinátorku programu Erasmus+ Evu Kopeckou (Eva.Kopecka.2@cvut.cz) a postupuje podle instrukcí.

Více informací můžete nalézt na tomto odkaze

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.