Výstava ateliérových prací

KRAJINA DOMOVA

Bc. Lucie Flanderková

Anotace

Analýzy krajiny velkého měřítka jako podklad pro Diplomní projekt. V analýzách se zaměřuji na Chráněnou krajinnou oblast Český Ráj. V analýzách je kladen důraz na přírodní procesy v území (zejména morfologii terénu a vodní řežim), dále na historický vývoj kulturní krajiny a vliv turismu na chráněnou oblast.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.