Zprávy

Kontaktní výuka a zkoušky až pro 15 osob

Dne 11. května 2020 vstupují v platnost první dodatky k příkazům rektora č. 9 a 10. Týkají se snížení rizika nákazy koronavirem a zajištění studia a realizace zkoušek na ČVUT.

Rozšiřují tak opatření vydaná na přelomu dubna a května, o kterých jsme informovali v naší zprávě.

Nejdůležitější novinkou je, že v průběhu zkoušek nebo kontaktní výuky na ČVUT platí, že současně může být v místnosti přítomno nejvýše 15 osob. Zaměstnanec ČVUT odpovědný za realizaci daného typu zkoušky/setkání zajistí pro vedení školy seznam přítomných osob a uchová jej po dobu 60 dní od ukončení nouzového stavu.

Podrobné znění dodatku č. 1 Příkazu rektora č. 09/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem najdete zde.

1. úplné znění Příkazu rektora č. 10/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem najdete zde.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.