Zprávy

Erik Petrus - Typologie townhousů a jejich využití

Obhajoba studie disertační práce Erika Petruse na téma Typologie townhousů a jejich využití se uskuteční ve středu 10. 6. 2020 od 18h v m.č. 464.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.