S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Erik Petrus - Typologie townhousů a jejich využití

Obhajoba studie disertační práce Erika Petruse na téma Typologie townhousů a jejich využití se uskuteční ve středu 10. 6. 2020 od 18h v m.č. 464.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.