Ze života FA

Překonejme bariéry 2018

16. ročník zážitkového semináře

Ve dnech 6. a 7. listopadu se na naší fakultě konal  16. ročník zážitkového semináře Překonejme bariéry. Jeho cílem bylo ukázat a nabídnout možnost na vlastní kůži zažít specifika pohybu osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení a připomenout, že navrhování staveb a prostředí přirozeně vstřícných ke všem skupinám uživatelů má být v architektuře a designu samozřejmostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.