Zprávy

Modely z výstavy Jak jsme chtěli bydlet jsou vystaveny tentokrát ve Zlíně

Modely bytových souborů architekta Josefa Poláška postavených ve 30. letech 20. století - Masarykovy kolonie bankovních úředníků v Košicích a souboru nájemních domů s malými byty v Brně, na jejichž výrobě se podíleli studenti naší fakulty, jsou letos vystaveny v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně na výstavě Vize modernosti. Rudolf Sandalo (1899-1980). Výstava byla zahájena 21. července 2020.

V roce 2018 uspořádala Galerie Jaroslava Fragnera v Praze spolu s Fakultou architektury ČVUT v Praze za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR ke 100. výročí založení republiky výstavu Jak jsme chtěli bydlet: Bytová politika Československa 1918 - 1938. Kurátory výstavy byli Michal Kohout a David Tichý z Ústavu nauky o budovách. Byla zde představena bytová výstavba v prvních dekádách existence Československa a dobové postoje a přístupy k problematice bydlení. Součástí výstavy byly i modely vytvořené studenty naší fakulty, například model Masarykovy kolonie bankovních úředníků v Košicích a souboru nájemních domů s malými byty v Brně, realizované projekty architekta Josefa Poláška. Tyto modely byly v loňském roce vystaveny na výstavě Rudolf Sandalo - Vize modernity, kterou uspořádalo Muzeum města Brna v budově Slovenského národního muzea v Bratislavě. Repríza výstavy se nyní koná v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně od 21. července do 13. září 2020.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.