Výstava ateliérových prací

Střetnutí bauhaus a kubismus

Ivelina Ivelinova Stefanova

Anotace

Tato práce patří do určité míry k projektu "Archanděl", ale v určité části se začal lišit, a proto jsem se rozhodla je oddělit a dát jim oběma prostor. Tento projekt spolupracuje s dvěma odlišnými směry a snaží se najít něco společného, jde o experimentální kolekci kousků, které se zabývají obsesí Bauhausu s kruhem a posedlostí s hranami kubismu. Obleky pracují s prostorem a pohledy z různých úhlů a tím působí každé jiným dojmem. Největší inspirací mi kromě samotných dvou směrů byli i: Oscar Schlemmer, Jum Nakao, Nelly Agassi a Issey Miyake

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel