Zprávy

Profesor Zdeněk Zavřel se stává laureátem ceny Pocta ČKA za rok 2019

Bývalý děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze profesor Zdeněk Zavřel převezme ve středu 24. června ocenění Pocta ČKA za rok 2019. Česká komora architektů (ČKA) je uděluje osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury. Z nominací odborné veřejnosti včetně členů orgánů ČKA jej vybrala porota ve složení Jakub Chvojka, Zdeněk Jiran, Miroslav Masák, Petr Stolín a Jana Tichá.

Profesor Zdeněk Zavřel (* 13. srpna 1943, Praha) je český architekt a vysokoškolský pedagog, bývalý děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze. Krátce po absolvování studia architektury na pražském ČVUT (1966) získal možnost stáže v rotterdamském ateliéru Van den Broek a Bakema, kterou absolvoval v letech 1968 až 1969. Po návratu do Československa se v roce 1970 stal členem legendární Školky SIAL v Liberci. Vysokou úroveň odborné práce prokazoval již v počátcích své samostatné tvorby, mezi jinými návrhem České boudy na Sněžce (1975). V roce 1978 emigroval do Nizozemska, kde začal pracovat v kanceláři Van den Broek a Bakema (kde působil už při své stáži), v roce 1985 se stal společníkem ateliéru s E. Bakemou a v roce 1989 založil v Rotterdamu vlastní kancelář.  Realizoval řadu obytných a občanských staveb, k jeho nejvýznačnějším realizacím patří České centrum v Paříži (1997) či Nizozemská ambasáda v Ghaně (2001). Pedagogicky působil od roku 1980 do roku 1997 na Technické univerzitě v Delftu.

Vedle své praxe se Zdeněk Zavřel dlouhodobě aktivně podílel na rozvoji architektonické komunity. V roce 1990 založil Czechoslovak Architectural Foundation – Nadaci českých architektů žijících v zahraničí. Zásadní význam pak má jeho působení na pražské Fakultě architektury. V roce 2005 byl vyzván, aby se ve volbě ucházel o úřad děkana. Zvítězil, byl jmenován a ve funkci setrval po dvě volební období. K jeho přínosům patří mimo jiné iniciativa ke zřízení studijního oboru Průmyslový design, zavedení výuky ekologie a podpora environmentálních aspektů navrhování ve výuce. Uspořádáním workshopu Dutch Ladies, vedeného předními nizozemskými architektkami, podpořil krátce po nástupu do úřadu děkana v roce 2009 myšlenku rovného uplatnění žen v architektonické profesi.

Porota Pocty ČKA navrhla udělit ocenění Zdeňku Zavřelovi za „vlastní architektonickou práci, pro jeho konzistentní občanský postoj a službu architektonické komunitě, kterou prokázal jako děkan Fakulty architektury ČVUT ve dvou volebních obdobích.“

Při příležitosti ocenění prof. Zavřela odemykáme jeho rozhovor poskytnutý Petru Volfovi pro knihu 30 let svobody vydanou FA ČVUT v roce 2019.

30 let svobody - rozhovor se Zdeňkem Zavřelem, 1. část
30 let svobody - rozhovor se Zdeňkem Zavřelem, 2. část
30 let svobody - rozhovor se Zdeňkem Zavřelem, 3. část
30 let svobody - rozhovor se Zdeňkem Zavřelem, 4. část
30 let svobody - rozhovor se Zdeňkem Zavřelem, 5. část

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.