Závěrečné práce

TIBA 2020

Bc. Oldřich Wachtl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V diplomové práci je zpracováno území bývalé textilní továrny TIBA o rozloze 7,1ha poblíž historického jádra Berouna, které se stalo po uzavření výroby v roce 2004 nevyužitým městským industriálním "brownfieldem". Majitelé pozemků / investoři plánují v místě výstavbu nové haly TESCO (o rozloze 5000m2) a výstavbu souboru výškových obytných domů. Cílem diplomové práce (architektonicko-urbanistická studie) je navrhnout vhodnou alternativu konverze areálu TIBA tak, aby se nové využití místa a řešení prostoru staly funkční a organickou součástí města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.