S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Zápis do doktorského studia

Ve čtvrtek 17. 9.2020 od 8.00 do 16.00 se koná zápis do doktorského studia pro AR 2020/21. 17. 9. 2020 proběhne od 10.00 v akváriu 112/113 informační schůzka pro nové doktorandy. Náhradní termín zápisu je ve čtvrtek 24. 9. 2020.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.