Závěrečné práce

Revitalizace centra obce Stěžery

Bc. Eliška Skálová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá revitalizací centra obce Stěžery, která leží nedaleko Hradce Králové. V současnosti je největším problémem obce zanedbaný či zcela chybějící veřejný prostor nebo náves. Druhým problémem je špatný stav špýcharu a dosavadní nenalezení adekvátního využití této kulturní památky. Záměrem diplomové práce je propojit tyto dva problémy a nalézt komplexní řešení, které by zachránilo chátrající památku a zároveň zužitkovalo dosud nevyužitý potenciál centrální části obce pro vznik reprezentativního veřejného prostoru. Zároveň tato práce svým zaměřením a účelem staveb řeší celospolečenskou problematiku péče o seniory a o osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.