Zprávy

Doktorský workshop ONLINE

Ve dne 1. a 2. 10. proběhne doktorský workshop online na MS Teams. Všichni studenti a školitelé doktorského studia byli přiřazeni do týmu s názvem Team - doktorandi. Ve čtvrtek v 8.30 začíná workshop - přidejte se!!

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.