Zprávy

Předměty Počítačové navrhování I - BIM a Design Computing I BIM hlásí navýšení kapacit

Pro velký zájem dochází k navýšení kapacity předmětů 523PN1 - Počítačové navrhování I – BIM a 500DC1, 555DC1 - Design Computing I – BIM. Všichni studenti, kteří mají zájem o zápis do těchto předmětů, se mohou dodatečně zapsat v KOSu.

Sylabus předmětu Počítačové navrhování I - BIM / Design Computing I - BIM

Více o předmětu Počítačové navrhování I - BIM

Více o předmětu Design Computing I - BIM

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.