Počítačové navrhování I – BIM

Vážení studenti, pro váš velký zájem jsem navýšil kapacitu předmětů 523PN1 - Počítačové navrhování I – BIM a 500DC1, 555DC1 - Design Computing I – BIM. Díky tomu těm z vás, na které se nedostalo, umožňuji ještě dodatečný zápis do předmětu v KOSu. Ing. Aleš Marek, vedoucí Ústavu stavitelství I

BIM Informační modelování staveb /Proces informačního management. Základní informace o způsobu projektování BIM; tvorba informačního modelu budovy, systematicky správný informační tok v jednotlivých fázích výstavby a způsoby sdílení informačního modelu (sdílené datové prostředí CDE), účastníci výstavby a celoživotní cyklus stavby, nové role a procesy při zavádění BIM – přínosy rizika, zavádění do projektování a překážky s tím spojené, terminologie – definice BIM a jeho využití z hlediska nových požadavků na stavby (trvale udržitelný rozvoj a stavby s nulovou energetickou náročností). Využití dat, databáze, výkazy, datové standardy, BIM z pohledu statika, BIM z pohledu TZB, detekce kolizí, tvorba výkazu výměr, cenové řízení stavby, expertní analýzy, optimalizace, právní aspekty – autorská práva, duševní vlastnictví, smluvní záležitosti – BIM protocol, BIM Execution Plan, role státu při zavádění metody BIM – elektronizace / digitalizace procesu při povolování staveb, veřejné zakázky, povinnost a dobrovolnost použití BIM, technické standardy a normy, evropská a celosvětový kontext.
 

Související předměty

516PN2 Počítačové navrhování II
522PN3 Počítačové navrhování III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková