Zprávy

Zaměstnanci ČVUT mohou požádat o příspěvek na úhradu zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním distanční výuky svých potomků

S ohledem na současnou tíživou ekonomickou situaci rodin zaměstnanců ČVUT v důsledku mimořádné situace vyvolané epidemií COVID-19 v roce 2020 specifikuje Příkaz rektora č. 19/2020 podmínky pro čerpání prostředků ze Sociálního fondu ČVUT na Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů souvisejících se zajištěním distanční výuky dětí zaměstnanců.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.