Zprávy

Jak se aktuální vládní opatření odrazí ve výuce na fakultě

Dnešním dnem vstoupil v platnost Příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem. Zároveň platí nové nařízení vlády, podle něhož se v rámci Protiepidemického systému (PES) nachází celá Česká republika ve 4. stupni pohotovosti (vážný stav). Pro FA platí, že mohou být od 25. 11. 2020 kontaktně vyučovány umělecké předměty v počtu nejvýše 20 osob (ateliéry, bakalářské práce a výtvarná tvorba 3. ročníku bakalářského studia a ateliéry, diplomní semináře a diplomy 2. ročníku magisterského studia) a může se zkoušet do počtu 10 osob.

Dle aktuálního omezení vlády je od 25. 11. 2020 00.00 h do 29. 11. 2020 23.59 h platí:

zákaz osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

b) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

c) na studium v doktorském studijním programu.

Vedení FA připravuje aktualizaci Vyhlášky děkana, kterou zveřejní v nejbližších dnech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.