Ze života FA

Ústav designu FA ČVUT na Designbloku 2019

Ateliér se zabývá produktovým designem v široké škále – od zubního kartáčku až po dopravní prostředky se zaměřením na sériovou výrobu. Cílem je osvojit si postupy, které jsou nezbytné při navrhování jakéhokoli výrobku. Rozpoznat vaše silné stránky jednotlivých fází navrhování, zdokonalovat je a zvyšovat tak vaše profesní sebevědomí. Naučíme vás, jak o výrobku přemýšlet, vyhledávat nedostatky, následně zvyšovat jeho benefity a posouvat jej dál, aby se stal konkurenceschopným. Získáte informace o materiálech, technologiích a marketingových strategiích, které jsou nezbytnou součástí znalostí designéra stejně jako prezentační schopnosti nepostradatelné při prosazení návrhu. Zadání: PORCELÁN – objímka na žárovku (možné rozvinout do svítidla, či opakovaného navazujícího dílu)

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.