Zprávy

Podmínky pro zajištění zkoušek na ČVUT specifikuje aktuální příkaz rektora z 9. 12. 2020

Rektor univerzity Vojtěch Petráček dnes zveřejnil 3. úplné znění svého příkazu č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem. Jedná se o přechodná a výjimečná opatření směřující k zajištění studia a umožnění vykonávání zkoušek, potažmo zápočtů, klasifikovaných zápočtů, obhajob apod., státních závěrečných zkoušek a státních doktorských zkoušek za této mimořádné situace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.