Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ DŮM V HOLEŠOVICÍCH

Moschner Petr

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zahušťování, jakožto forma ekologického rozpínání měst. Polyfunkční budova, jakožto způsob udržení života v místě. Výšková budova, jakožto symbol minulosti i možné cesty vpřed. Hustá polyfunkční výšková budova v Pražské industriální čtvrti Holešovice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.