Zprávy

PES je na čtyřce. Škola se znovu zavírá, do ateliérů mohou jen poslední ročníky

Od 18. prosince platí přísnější vládní opatření dle 4. stupně pohotovosti. Prezenční teoretická výuka pro studenty všech ročníků je zakázána - výuka přechází do distanční formy. Prezenční praktická/laboratorní, experimentální/umělecká výuka pro studenty posledních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů JE MOŽNÁ při dodržení max. 20 studentů ve skupině.

Proděkanka pro pedagogickou činnost prof. Irena Šestáková připomíná všem pedagogům i studentům naší fakulty, že pokud bude i v ateliérovém týdnu stupeň PES č. 4, mohou být v ateliérech pouze studenti posledních ročníků do 20 osob a za přítomnosti pedagoga a dodržování opatření.

Pokud bude v ateliérovém týdnu stupeň PES č. 3, mohou bý v ateliérech studenti všech ročníků do 20 osob a za přítomnosti pedagoga a dodržování opatření.

Informace pro vedoucí závěrečných prací:

Vzhledem k vyhlášenému locdownu např. na Slovensku je možné, že zahraniční studenti nebudou moci odevzdat BP či DP fyzicky dne 8. ledna 2021, tuto skutečnost musí diplomant oznámit vedoucímu práce a studijnímu oddělení. V tomto případě diplomant práci odevzdá do 8. ledna 2021 do 12h do KOSu, kde ji vedoucí práce ohodnotí, fyzické odevzdání se poté bude řešit individuálně, aby se práce dostala fyzicky na FA do termínu obhajob.

Pro další aktuální informace sledujte webové stránky ČVUT.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.