Zprávy

Soutěžní přehlídka Diplomky 2020 přinesla ocenění čtyřem diplomantům z Fakulty architektury

Absolventi magisterského studia Fakulty architektury ČVUT Julie Kopecká, Vojtěch Rudorfer, Tomáš Pevný a Tomáš Rain byli oceněni v soutěžní přehlídce diplomových prací Diplomky 2020 vyhlašované Českou komorou architektů.

Julii Kopecké porota udělila 2. cenu za diplomovou práci Nádraží v Peci pod Sněžkou zpracovávanou pod vedením Tomáše Hradečného, Vojtěch Rudorfer získal Čestné uznání poroty za Ny-Ålesund, hangár pro výzkumnou vzducholoď, který navrhl v ateliéru Mirko Bauma a Vojtěcha Hyblera. Tomáš Pevný obdržel Zvláštní cenu společnosti Cegra za projekt Vodního díla Fláje, jenž zpracovával pod vedením prof. Petra Hájka a Tomáš Rain Zvláštní cenu Českých center za diplomovou práci věnující se konverzi areálu Branických ledáren, již vytvořil pod vedením prof. Václava Girsy.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v Centru architektury a městského plánování dne 12. ledna 2021 a bylo přenášeno online (zde najdete záznam). Cílem soutěžní přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Přihlášené diplomové práce, které v loňském akademickém roce úspěšně obhájili absolventi vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání, hodnotila odborná porota v čele s předsedkyní Monikou Mitášovou. Dalšími porotci byli architekti Tomáš Jiránek a Alena Mičeková, historik architektury a teoretik Benjamin Fragner a publicista Petr Volf.

Celkovým vítězem se stal Jakub Wiesner z Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze. Druhou cenu si odnesla Julie Kopecká z naší fakulty za práci Nádraží v Peci pod Sněžkou. Podle poroty jde o ukázku možné typologie železničních zastávek v návaznosti na citlivé krajinářské řešení. Porotci vyzdvihli, že je to velkorysé krajinářské dílo, nikoliv jen stavba dopravní infrastruktury. Ocenili citlivé zapojení do struktury místa a přesvědčivé minimalistické, a přitom dynamické, pojetí samotného objektu, které rozšiřuje dosavadní typologii železničních stanic. Třetí skončila Veronika Chalupová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Čestná uznání udělila porota Blance Štuříkové z Fakulty architektury VUT v Brně a Vojtěchu Rudorferovi z Fakulty architektury ČVUT v Praze, jenž ve svém diplomním projektu navrhnul Ny-Ålesund Hangár pro výzkumnou vzducholoď s vědeckotechnickým zařízením. Práce podle poroty osciluje na hraně konstrukční propracovanosti a architektonického řešení. Porotci ocenili precizní podání stavebního systému včetně výpočtů a provedení detailů. Projekt se podle nich vyznačuje perfekcionalismem, jaký není na vysokých školách obvyklý.

Porota udělila také pět zvláštních cen, dvě z nich pro absolventy Fakulty architektury ČVUT Tomáše Pevného a Tomáše Raina. Tomáš Pevný obdržel Zvláštní cenu společnosti Cegra za Vodní dílo Fláje. Navrhnul betonovou hráz, která se mění se v kolumbárium a obřadní hřbitovní síň. Podle poroty autor empaticky doplňuje betonový chrám, vychází z jeho faktické i vizuální síly a používá ji jako oporu nového rozvoje.

Tomáš Rain získal Zvláštní cenu Českých center za projekt Konverze areálu Branických ledáren. Jedná se o návrh galerie pro umístění Slovanské epopeje v rámci víceúčelového kulturního zařízení. Tento prostor je podle poroty přesně to, co se roky klopotně hledá, přitom to je na očích. Stačí dobrá vůle a vzácné obrazy najdou v Praze konečně stálý domov.

Dalšími oceněnými byli Roman Balšán z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Jan Urbášek z Fakulty architektury VUT v Brně nebo Jakub Vašek ze sousední Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu. Přihlásit se do ní mohou všichni zájemci, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na škole s uznaným a příbuzným vzděláním.

Veškeré práce a hodnocení oceněných porotou jsou dostupné na webu diplom.ky.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.